Jdi na obsah Jdi na menu
 

1._polrok

 

*sedí na stoličke za lavicou a keď vidí, že žiaci sa už pomaličky blížia, vstane a vezme učebnice tretieho ročníka. Na každú lavicu položí jednu učebnicu a jednu z učebníc si vezme a položí si ju na svoju katedru. Keď už je v učebni ticho, otočí sa smerom k žiakom a pousmeje sa* Aký ste už veľký. Ešte pred nedávnom ste boli len prváci. Ten čas ale veľmi, ale veľmi letí. *vezme si svoj prútik a mávne nim na tabuľu. Na tabuli sa objaví krátke učivo s názvom Podstatné a prídavné mená vo vílštine. Otvorí si učebnicu a riekne* Otvorte si učebnicu na strane 50. Tam si načítajte ten krátky text. Potom vám položím jednu otázku. Keď budete hotoví, zdvihnite ruku. *po chvíli je  celá trieda zamorená zdvihnutými rukami.* Vidím, že to už máte. *podíde k jednej žiačke* Prosím ťa, prečítaj mi ten text.
V hlbinách letných, vidím, malú vílu, ktorá veselo skáče po kamienkoch lesných. Ak tak preskakuje, nevšíma si, že sa k nej blíži vlk. Skočím po ňom a ani sa nestihnem spamätať, vlk leží vedľa mňa mŕtvy. Ja ruku zlomenú mám, ale pohľad víly, ktorá stojí nado mnou, mi stojí za tú bolesť. Ošetrí mi ju, do sadry dá, ale vyhnala ma zo svojho domu, že, ak neodídem bude zle. Stále na ňu spomínam, aká pekná bola. Jej tyrkysové oči. Bohužiaľ, už umrela.
Tento text je veľmi smutný. Ani neviem, prečo vám ho do tejto učebnice dali. Ale to nevadí. V tomto textu bolo veľa podstatných ale i prídavných mien. Vo vílštine, podstatné mená taktiež skloňujeme. Tento ročník sa budeme zaoberať  podstatnými a prídavnými menami. Na tejto hodine si preberieme podstatné mená. *prechádza sa pomedzi lavice a vysvetľuje látku* Tak ako i v slovenčine píšeme vo vílštine Vlastné mená s veľkým písmenom. Vo vílštine i skloňujeme. Dnes si vyskloňujeme slovo máma (po slovensky mama)


SG
N máma
G mámw
D máme
A mámu
L o mámo
I s mámin
 
____________________________________________________________________
PL
N mámy
G mámew
D mámme
A mámi
L o mámdo
I s máminy

 

Tak táto sa skloňuje. Opíšte si to na pergameny a keď to budete mať, urobte si domáce úloha:
 
1.Vyskloňuj slovo Otso (otec)
 
2. S akým písmenom sa píšu po vilsky Vlastné mená?
 
Domáce úlohy mi píšte na email sijdiataylorova@centrum.sk
*Keď zazvoní, žiaci sa postavia, pobalia si veci do tašiek a z učebne pi tichu odídu. Sijdia vojde do kabinetu a uvarí si kávu.*